ابراز رضایت سفیر برزیل از ظرفیت‎های گردشگری آبادان و خرمشهر

ابراز رضایت سفیر برزیل از ظرفیت‎های گردشگری آبادان و خرمشهر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر گفت: «سفیر برزیل در سفر خود به منطقه آزاد اروند ظرفیت‎های این منطقه در حوزه گردشگری را مطلوب ارزیابی کرد.»

ابراز رضایت سفیر برزیل از ظرفیت‎های گردشگری آبادان و خرمشهر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر گفت: «سفیر برزیل در سفر خود به منطقه آزاد اروند ظرفیت‎های این منطقه در حوزه گردشگری را مطلوب ارزیابی کرد.»

ابراز رضایت سفیر برزیل از ظرفیت‎های گردشگری آبادان و خرمشهر