آوارهای دریایی ساحل دریفت وود /تصاویر

آوارهای دریایی ساحل دریفت وود /تصاویر

«دریفت وود» به چوبهایی گفته می شوند که توسط باد و جزر و مد دریا و به ساحل آورده می شود و نام دیگرشان آوارهای دریایی است.

به گزارش این آوارهای چوبی اغلب تبدیل به پناهگاه و محل نگهداری غذا برای ماهی ها ، پرندگان و دیگر گونه ها می شود.

آنها گاهی هم پایه ای برای تپه ای شن و ماسه ای می شوند.

دریف وود ها گاه به عنوان مبلمان تزئینی و سایر اشکال هنری مورد استفاده قرار می گیرند.

جزیره جکیل –جورجیا ،آمریکا- در گذشته به طور فصلی توسط بومیان منطقه استفاده می شد و پس از مدتی در اوایل قرن بیستم بخشهایی از آن به صورت خصوصی در دست ثروتمندان آمریکایی قرار گرفت.

«تام گری» و همسرش در سفر به این جزیره از ساحل دریفت وود آن عکسهای زیبایی گرفته اند که در ادامه مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

آوارهای دریایی ساحل دریفت وود /تصاویر

«دریفت وود» به چوبهایی گفته می شوند که توسط باد و جزر و مد دریا و به ساحل آورده می شود و نام دیگرشان آوارهای دریایی است.

به گزارش این آوارهای چوبی اغلب تبدیل به پناهگاه و محل نگهداری غذا برای ماهی ها ، پرندگان و دیگر گونه ها می شود.

آنها گاهی هم پایه ای برای تپه ای شن و ماسه ای می شوند.

دریف وود ها گاه به عنوان مبلمان تزئینی و سایر اشکال هنری مورد استفاده قرار می گیرند.

جزیره جکیل –جورجیا ،آمریکا- در گذشته به طور فصلی توسط بومیان منطقه استفاده می شد و پس از مدتی در اوایل قرن بیستم بخشهایی از آن به صورت خصوصی در دست ثروتمندان آمریکایی قرار گرفت.

«تام گری» و همسرش در سفر به این جزیره از ساحل دریفت وود آن عکسهای زیبایی گرفته اند که در ادامه مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

آوارهای دریایی ساحل دریفت وود /تصاویر