آلبومی خاطره انگیز از سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش /تصاویر

آلبومی خاطره انگیز از سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش /تصاویر

سفر یعنی : آشنایی با مکانهای مختلف ، دوستان جدید ، تجربه های نو و شنیدن داستانهای تازه از انسانهایی با ظاهر، فرهنگ ، تاریخ و سابقه ای متفاوت!

به گزارش وقتی که عزم سفر خارجی می کنید به جایی می روید که زبان مادری شما کارایی ندارد پس یاد می گیرید که راهکاری برای ارتباط با مردم پیدا کنید و این به شما کمک می کند که هر چقدر هم گوشه گیر باشید مجبور هستید ارتباط برقرار کنید.

سفر به طور موقت شما را از روال طبیعی جدا می کند و از تنش های معمول رها می شوید.

نقل قول معروفی وجود دارد که شما تا چیزی را از دست ندهید قدرش را نمی دانید پس سفر و دوری از برخی آدمها و چیزها می تواند شما را علاقه مند تر کند.

سفر تحمل شما را برای مسائل غیر قابل پیش بینی بالا می برد.

معمولا ذهن و افکار بسته و بدون نوآوری در سفر خلاقانه تر عمل می کند.

اعتماد به نفستان بالا می رود.

سفر ، تحصیلات در زندگی واقعی است.

آلبوم عکسهای سفر ، خاطرات را در زمان منجمد می کند.

در سفر بیشتر از اینکه همسفرتان را بشناسید ، خودتان را بیشتر خواهید شناخت!

«برایان کارتز» در یک سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش ،آلبوم عکسهای سفر خود را با ما به اشتراک می گذارد.

The post appeared first on .

آلبومی خاطره انگیز از سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش /تصاویر

سفر یعنی : آشنایی با مکانهای مختلف ، دوستان جدید ، تجربه های نو و شنیدن داستانهای تازه از انسانهایی با ظاهر، فرهنگ ، تاریخ و سابقه ای متفاوت!

به گزارش وقتی که عزم سفر خارجی می کنید به جایی می روید که زبان مادری شما کارایی ندارد پس یاد می گیرید که راهکاری برای ارتباط با مردم پیدا کنید و این به شما کمک می کند که هر چقدر هم گوشه گیر باشید مجبور هستید ارتباط برقرار کنید.

سفر به طور موقت شما را از روال طبیعی جدا می کند و از تنش های معمول رها می شوید.

نقل قول معروفی وجود دارد که شما تا چیزی را از دست ندهید قدرش را نمی دانید پس سفر و دوری از برخی آدمها و چیزها می تواند شما را علاقه مند تر کند.

سفر تحمل شما را برای مسائل غیر قابل پیش بینی بالا می برد.

معمولا ذهن و افکار بسته و بدون نوآوری در سفر خلاقانه تر عمل می کند.

اعتماد به نفستان بالا می رود.

سفر ، تحصیلات در زندگی واقعی است.

آلبوم عکسهای سفر ، خاطرات را در زمان منجمد می کند.

در سفر بیشتر از اینکه همسفرتان را بشناسید ، خودتان را بیشتر خواهید شناخت!

«برایان کارتز» در یک سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش ،آلبوم عکسهای سفر خود را با ما به اشتراک می گذارد.

The post appeared first on .

آلبومی خاطره انگیز از سفر 30 روزه به چند کشوراروپایی و مراکش /تصاویر