آغاز نصب درخت 21 متری کریسمس در نیویورک/عکس

آغاز نصب درخت 21 متری کریسمس در نیویورک/عکس

توریسم آنلاین: آغاز نصب درخت 21 متری و 12 تنی کریسمس در نیویورک در 28 نوامبر(7 آذر) روشن خواهد شد

The post appeared first on .

آغاز نصب درخت 21 متری کریسمس در نیویورک/عکس

توریسم آنلاین: آغاز نصب درخت 21 متری و 12 تنی کریسمس در نیویورک در 28 نوامبر(7 آذر) روشن خواهد شد

The post appeared first on .

آغاز نصب درخت 21 متری کریسمس در نیویورک/عکس