آغاز فصل سوم کاوش‌ انسان‌های اولیه در کرمانشاه از هفته آینده

آغاز فصل سوم کاوش‌ انسان‌های اولیه در کرمانشاه از هفته آینده

استاد دانشگاه کمبریج و سرپرست هیات باستان‌شناسی محوطه تاریخی «باوه یوان» کرمانشاه از آغاز فصل سوم کاوش‌های باستان شناسی در این منطقه در ارتباط با کشف آثار انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در ایران خبر داد.

ایرنا :سامان حیدری گوران اظهار داشت: پس از کشف نخستین دندان از انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در محوطه تاریخی «باوه یوان» منطقه «ناودرمن» (منطقه محصورشده بین کوهستان) در40 کیلومتری کرمانشاه، تحقیقات برای یافتن آثار دیگر ادامه می‌یابد.
وی افزود: دندان کشف شده، بر اساس آزمایشات DNA که دقیق‌ترین مطالعات ژنتیکی دنیاست یک دندان شیری متعلق به کودکی 6 ساله است که جنسیت آن مشخص نیست و به همراه دست‌افزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه‌سنگی میانی در کاوش‌های علمی از عمق چهار متری زمین در پناهگاه صحرایی باوه یوان به دست آمده است.
سرپرست هیات باستان‌شناسی این محوطه باستانی گفت: دندان کشف شده بر اساس آزمایش‌های سن‌سنجی دارای سنی حدود 42 تا 45 هزار سال است و این نئاندرتال متعلق به جوامع اولیه نزدیک به عصر حاضر محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه کمبریج ادامه داد: تحقیقات بر روی این دندان به کمک آزمایشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، بوردو فرانسه، بولونیا ایتالیا و آلمان انجام و به مدت یکسال طول کشیده است.
وی به تحقیقات برای کشف غذای انسان اولیه از روی جرم برداشت شده از این دندان شیری اشاره کرد و گفت: مطالعات تکمیلی در مورد این دندان در حال انجام است.
گوران گفت: این نخستین بار است که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور ایران کشف می‌شود و با توجه به اینکه مبحث کشفیات در مورد زندگی انسان‎های اولیه اکنون یکی از مباحث داغ دنیاست و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیقات در کرمانشاه ادامه می یابد.
اولین نشانه‌ها از نئاندرتال‌های اولیه به حدود 130 تا 230 هزار سال پیش در اروپا برمی‌گردد و تحقیقات نشان می‌دهد به تدریج به سمت شرق پراکنده شده‌اند.
پیش از این کشفیاتی از حضور این انسان‌ها را در آسیای مرکزی شامل 11 اسکلت کشف شده در کردستان عراق و نیز تاجیکستان صورت گرفته بود که براین اساس احتمال حضور آنها در ایران نیز می‌رفت.

The post appeared first on .

آغاز فصل سوم کاوش‌ انسان‌های اولیه در کرمانشاه از هفته آینده

استاد دانشگاه کمبریج و سرپرست هیات باستان‌شناسی محوطه تاریخی «باوه یوان» کرمانشاه از آغاز فصل سوم کاوش‌های باستان شناسی در این منطقه در ارتباط با کشف آثار انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در ایران خبر داد.

ایرنا :سامان حیدری گوران اظهار داشت: پس از کشف نخستین دندان از انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در محوطه تاریخی «باوه یوان» منطقه «ناودرمن» (منطقه محصورشده بین کوهستان) در40 کیلومتری کرمانشاه، تحقیقات برای یافتن آثار دیگر ادامه می‌یابد.
وی افزود: دندان کشف شده، بر اساس آزمایشات DNA که دقیق‌ترین مطالعات ژنتیکی دنیاست یک دندان شیری متعلق به کودکی 6 ساله است که جنسیت آن مشخص نیست و به همراه دست‌افزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه‌سنگی میانی در کاوش‌های علمی از عمق چهار متری زمین در پناهگاه صحرایی باوه یوان به دست آمده است.
سرپرست هیات باستان‌شناسی این محوطه باستانی گفت: دندان کشف شده بر اساس آزمایش‌های سن‌سنجی دارای سنی حدود 42 تا 45 هزار سال است و این نئاندرتال متعلق به جوامع اولیه نزدیک به عصر حاضر محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه کمبریج ادامه داد: تحقیقات بر روی این دندان به کمک آزمایشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، بوردو فرانسه، بولونیا ایتالیا و آلمان انجام و به مدت یکسال طول کشیده است.
وی به تحقیقات برای کشف غذای انسان اولیه از روی جرم برداشت شده از این دندان شیری اشاره کرد و گفت: مطالعات تکمیلی در مورد این دندان در حال انجام است.
گوران گفت: این نخستین بار است که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور ایران کشف می‌شود و با توجه به اینکه مبحث کشفیات در مورد زندگی انسان‎های اولیه اکنون یکی از مباحث داغ دنیاست و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیقات در کرمانشاه ادامه می یابد.
اولین نشانه‌ها از نئاندرتال‌های اولیه به حدود 130 تا 230 هزار سال پیش در اروپا برمی‌گردد و تحقیقات نشان می‌دهد به تدریج به سمت شرق پراکنده شده‌اند.
پیش از این کشفیاتی از حضور این انسان‌ها را در آسیای مرکزی شامل 11 اسکلت کشف شده در کردستان عراق و نیز تاجیکستان صورت گرفته بود که براین اساس احتمال حضور آنها در ایران نیز می‌رفت.

The post appeared first on .

آغاز فصل سوم کاوش‌ انسان‌های اولیه در کرمانشاه از هفته آینده