آزار جنسی زن چاق توسط ستاره سابق فوتبال

آزار جنسی زن چاق توسط ستاره سابق فوتبال

پلیس حمل و نقل بریتانیا تایید کرد که اسطوره فوتبال این کشور، در قطاری که از شهر یورک به دورهام در حرکت بود، اقدامی غیراخلاقی انجام داده و متهم به آزار جنسی شده است.

سیمرغ:گاسکوئین ۵۱ ساله که ۵۷ بازی ملی برای انگلیس بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ انجام داده، روز ۲۰ آگوست دستگیرو سپس متهم به آزار جنسی یک زن در قطار شد.

سخنگوی پلیس حمل و نقل بریتانیا در این رابطه گفت:” این مرد برای پاسخگویی به اتهام آزار جنسی در قطاری که از یورک به دورهام در حرکت بوده، ماه آینده باید در دادگاه حاضر شود. پل گاسکوئین، ساکن خیابان امی در شهر لستر، به خاطر اقدامی غیراخلاقی در واگن سه قطار، متهم به آزار جنسی شده است. این اتهام به اتفاقات روز ۲۰ آگوست امسال مربوط می‌شود.

اما گاسکوئین نیز ساکت نمانده و خیلی سریع نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او در توئیترش نوشت: سلام، همانطور که می‌دانید، من متهم به آزار جنسی شده ام. پلیسی که من را متهم کرد، از من خواست با او سلفی بگیرم و به او امضا بدهم. آیا من کار اشتباهی انجام دادم؟ ایجنت من گفت که هیچ چیز نگویم و همه چیز را به دست وکلا بسپارم. من وکیل خودم هستم. خیلی خوشحالم که این موضوع رسانه‌ای شد. واقعیت این است که من با خواهرزاده هایم در یک قطار نشسته بودم و شنیدم که یک نفر به دختری که روبروی من نشسته بود گفت: «گاو چاق». عصبانی شدم و کنار آن دختر نشستم.

به او گفتم: «نگران نباش عزیزم، تو هم صورت زیبایی داری و هم قلب زیبایی. به او گفتم: «قبلا به من هم میگفتند چاق. خواهرزاده هایم همگی بستری شدند، زیرا در مدرسه، بچه‌های دیگر به آن‌ها می‌گفتند چاق و آن‌ها هم از خوردن امتناع می‌کردند. مشکلی نیست». من از این بابت ناراحت بودم، زیرا به زن‌ها احترام می‌گذاریم. من یک مادر، دو خواهر و دو خواهرزاده دختر دارم بنابراین چرا باید کسی را آزار بدهم؟ خوشحالم که کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند من دروغ نمی‌گویم.

گاسکوئین پیش از این به خاطر مشکلات روانی و اعتیاد به الکل، مدتی بستری بوده و نگاه‌های منفی علیه او به خاطر سابقه منفی اش شکل گرفته است.

The post appeared first on .

آزار جنسی زن چاق توسط ستاره سابق فوتبال

پلیس حمل و نقل بریتانیا تایید کرد که اسطوره فوتبال این کشور، در قطاری که از شهر یورک به دورهام در حرکت بود، اقدامی غیراخلاقی انجام داده و متهم به آزار جنسی شده است.

سیمرغ:گاسکوئین ۵۱ ساله که ۵۷ بازی ملی برای انگلیس بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ انجام داده، روز ۲۰ آگوست دستگیرو سپس متهم به آزار جنسی یک زن در قطار شد.

سخنگوی پلیس حمل و نقل بریتانیا در این رابطه گفت:” این مرد برای پاسخگویی به اتهام آزار جنسی در قطاری که از یورک به دورهام در حرکت بوده، ماه آینده باید در دادگاه حاضر شود. پل گاسکوئین، ساکن خیابان امی در شهر لستر، به خاطر اقدامی غیراخلاقی در واگن سه قطار، متهم به آزار جنسی شده است. این اتهام به اتفاقات روز ۲۰ آگوست امسال مربوط می‌شود.

اما گاسکوئین نیز ساکت نمانده و خیلی سریع نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او در توئیترش نوشت: سلام، همانطور که می‌دانید، من متهم به آزار جنسی شده ام. پلیسی که من را متهم کرد، از من خواست با او سلفی بگیرم و به او امضا بدهم. آیا من کار اشتباهی انجام دادم؟ ایجنت من گفت که هیچ چیز نگویم و همه چیز را به دست وکلا بسپارم. من وکیل خودم هستم. خیلی خوشحالم که این موضوع رسانه‌ای شد. واقعیت این است که من با خواهرزاده هایم در یک قطار نشسته بودم و شنیدم که یک نفر به دختری که روبروی من نشسته بود گفت: «گاو چاق». عصبانی شدم و کنار آن دختر نشستم.

به او گفتم: «نگران نباش عزیزم، تو هم صورت زیبایی داری و هم قلب زیبایی. به او گفتم: «قبلا به من هم میگفتند چاق. خواهرزاده هایم همگی بستری شدند، زیرا در مدرسه، بچه‌های دیگر به آن‌ها می‌گفتند چاق و آن‌ها هم از خوردن امتناع می‌کردند. مشکلی نیست». من از این بابت ناراحت بودم، زیرا به زن‌ها احترام می‌گذاریم. من یک مادر، دو خواهر و دو خواهرزاده دختر دارم بنابراین چرا باید کسی را آزار بدهم؟ خوشحالم که کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند من دروغ نمی‌گویم.

گاسکوئین پیش از این به خاطر مشکلات روانی و اعتیاد به الکل، مدتی بستری بوده و نگاه‌های منفی علیه او به خاطر سابقه منفی اش شکل گرفته است.

The post appeared first on .

آزار جنسی زن چاق توسط ستاره سابق فوتبال