آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم تراکتورسازی

آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم تراکتورسازی

مالک باشگاه تراکتورسازی در حال مذاکره با 2 گزینه برای هدایت این تیم تبریزی است.
باشگاه خبرنگاران:مسئولان تراکتورسازان بعد از جدایی توشاک سرمربی ولزی هنوز به جمع نهایی برای سپردن نیمکت فنی خود به یک مربی طراز اول دست نیافتند و محمد تقوی در 2 هفته…

آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم تراکتورسازی

مالک باشگاه تراکتورسازی در حال مذاکره با 2 گزینه برای هدایت این تیم تبریزی است.
باشگاه خبرنگاران:مسئولان تراکتورسازان بعد از جدایی توشاک سرمربی ولزی هنوز به جمع نهایی برای سپردن نیمکت فنی خود به یک مربی طراز اول دست نیافتند و محمد تقوی در 2 هفته…

آخرین وضعیت انتخاب سرمربی جدید تیم تراکتورسازی