امسال

۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج تمتع اعزام می‌شوند

۲۲ هزار زائر امسال از �رودگاه امام(ره) به حج [...]