آینده

رگبار باران و رعد و برق در برخی مناطق کشور/ آسمان تهران طی سه روز آینده صا� است

رگبار باران و رعد و برق در برخی مناطق کشور/ [...]

رگبار باران و رعد و برق تا سه روز آینده در اغلب مناطق کشور/آسمان تهران بارانی است + جدول

رگبار باران و رعد و برق تا سه روز آینده در [...]