F7

سقوط هواپیمای جنگنده F7 در شهرستان نائین

سقوط هواپیمای جنگنده F7 در شهرستان نائینیک فروند [...]