45روز‌

قرارداد با ایرباس تا 45روز‌ آینده نهایی می‌شود‌

قرارداد با ایرباس تا 45روز‌ آینده نهایی می‌شود‌مدیرعامل [...]