20فروند

توافق اولیه برای واردات 20فروند هواپیمای نو از برزیل

مدیرعامل شرکت هواپیمایی [...]