20طبقه

منتفی شدن ساخت 20طبقه هتل در ویلای نمازی

منتفی شدن ساخت 20طبقه هتل در ویلای نمازیمعاون شهرسازی [...]