190هزار

مونسان:برای دستیابی به 157هزار شغل در گام اول تلاش می‌کنیم/ امیدواریم بتوانیم به عدد 190هزار شغل دست یابیم

مونسان:برای دستیابی به 157هزار شغل در گام اول تلاش می‌کنیم/ امیدواریم بتوانیم به عدد [...]