111

آمادگی 111 شناور دریایی با 7 هزار و 543 صندلی برای سفرهای نوروزی

مدیرعامل سازمان بنادر و [...]