می‌شود

“پل شکسته” در استان همدان مرمت می‌شود

"پل شکسته" در استان همدان [...]

“سفرهای ارزان‌قیمت عتبات” از ماه رمضان اجرایی می‌شود

"سفرهای ارزان‌قیمت عتبات" [...]