۹۰درصد

۹۰درصد از دوهزار هکتار گندی‌ شاپور دیگر نیست/ آن‌جا واقعا “گندی شاپور” است؟

۹۰درصد از دوهزار هکتار گندی‌ شاپور دیگر نیست/ آن‌جا واقعا “گندی شاپور” است؟از [...]

آمادگی ۹۰درصد فروشندگان برای عرضه مسکن با قیمت واقعی

آمادگی ۹۰درصد فروشندگان برای عرضه مسکن با قیمت واقعیرئیس [...]