۸۸

عکسی ویژه از داربی 88

عکسی ویژه از داربی 88سلفی هواداران [...]

تغییرات عجیب استقلال و پرسپولیس از دربی ۸۶ تا ۸۸

تغییرات عجیب استقلال و پرسپولیس از دربی ۸۶ تا ۸۸دو تیم محبوب [...]