۵۰۰فروند

۵۰۰فروند هواپیمانیاز داریم/توسعه فرودگاه امام به خارجی‌ها واگذار می شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره [...]