۴۳۰

جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشته

جذب ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال گذشتهرئیس [...]