۳۵۰

فیلم:فرود نمادین ایرباس ۳۵۰ در مهرآباد

روز شنبه (۱ اسفند - ۱۹ فوریه) [...]

تصاویر:فرود آزمایشی اولین هواپیمای ایرباس ۳۵۰ در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

اولین هواپیمای ایرباس ۳۵۰ [...]

حداقل سرمایه تأسیس ایرلاین از ۳۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان

مصوبه طرح کفایت سرمایه [...]