۲۴۱

زلزله شدید در کرمانشاه/ آمار اولیه؛ دو کشته و ۲۴۱ مصدوم

زلزله شدید در کرمانشاه/ آمار اولیه؛ دو کشته و ۲۴۱ مصدومزلزله ۵.۹ [...]