۲۲۵هزارتومان،

هزینه سفر در تعطیلات عیدفطر ۹۵/ داخلی؛حداقل ۲۲۵هزارتومان، خارجی؛ یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان

هزینه سفر در تعطیلات عیدفطر ۹۵/ داخلی؛حداقل ۲۲۵هزارتومان، خارجی؛ یک‌میلیون و ۲۰۰هزار [...]