۱۳۵۲

نخستین فرود هواپیمای کنکورد در کیش در سال ۱۳۵۲

نخستین فرود هواپیمای کنکورد در کیش در سال ۱۳۵۲عکس زیر [...]