۱۰هزار

با ساماندهی مهمانداران اتوبوس ۱۰هزار شغل ایجاد می‌شود

با ساماندهی مهمانداران اتوبوس ۱۰هزار شغل ایجاد می‌شودمدیرکل [...]