«سلمان»

فیلم+تصاویر:آتش‌سوزی گسترده در برج «سلمان» مشهد

فیلم+تصاویر:آتش‌سوزی گسترده در برج «سلمان» مشهدمدیرعامل [...]