(ره)

افتتاح ۸ طرح توسعه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

افتتاح ۸ طرح توسعه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)هشت پروژه [...]

کاهش چشمگیر تأخیر پرواز‌ها در فرودگاه امام خمینی (ره)

کاهش چشمگیر تأخیر پرواز‌ها در فرودگاه امام خمینی (ره)رستمی گفت: [...]

اولین بمبی که در حرم امام (ره) منفجر شد بمب صوتی بود

اولین بمبی که در حرم امام (ره) منفجر شد بمب صوتی بودسرکلانتر [...]

انتقال برخی پروازهای داخلی به فرودگاه امام (ره)

انتقال برخی پروازهای داخلی به فرودگاه امام (ره)مدیرکل [...]

افتتاح منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام (ره)

وزیر راه و شهرسازی از [...]