«حریم

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»/اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شدواکنش [...]

حریم 4 محوطه و تپه تاریخی از استان خوزستان و لرستان تصویب شد

حریم 4 محوطه و تپه تاریخی از استان خوزستان و لرستان تصویب شددر جلسه [...]

عرصه و حریم «یکه تپه» قهاوند تعیین شد

عرصه و حریم «یکه تپه» قهاوند تعیین شدسرپرست هیأت [...]

تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه‌های تاریخی تیس آغاز شد

تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه‌های تاریخی تیس آغاز شدسرپرست [...]

حریم محوطه باستانی بویه املش تعیین حریم می‌شود

حریم محوطه باستانی بویه املش تعیین حریم می‌شودمعاون میراث [...]

اجرای طرح عملیات عمرانی در حریم کاخ گلستان مورد موافقت قرار گرفت

اجرای طرح عملیات عمرانی در حریم کاخ گلستان مورد موافقت قرار گرفتطرح [...]

عکس:دستمزد یک میلیارد تومانی بازیگر زن معروف سریال حریم سلطان و فرزندش برای یک تبلیغ

عکس:دستمزد یک میلیارد تومانی بازیگر زن معروف سریال حریم سلطان و فرزندش برای یک [...]

افشای جزئیات قرارداد بازیگر ایرانی با «حریم سلطان»

امیر آقایی در آخرین برنامه [...]