«اینترکنتینانتال»ترکیه

نمایندگان گروه هتل های «اینترکنتینانتال»ترکیه با «سلطانی فر»دیدار کردند

نمایندگان گروه هتل های «اینترکنتینانتال»ترکیه با «سلطانی فر»دیدار [...]