آثار

کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمی

کشف اولین آثار خوارزمشاهی منطقه آذربایجان در گرمیمدیرکل [...]

کشف آثار تمدن پیش از تاریخ در ‌مشگین شهر

کشف آثار تمدن پیش از تاریخ در ‌مشگین شهر‌سرپرست میراث [...]

کشف آثار تمدن پیش از تاریخ در ‌مشگین شهر

کشف آثار تمدن پیش از تاریخ در ‌مشگین شهر‌سرپرست میراث [...]

استفاده از مصالح بومی بهترین روش حفاظت از آثار تاریخی است

استفاده از مصالح بومی بهترین روش حفاظت از آثار تاریخی استمعاون [...]

ابلاغ ثبت بافت 10 روستای منطقه هورامان کردستان در فهرست آثار تاریخی

ابلاغ ثبت بافت 10 روستای منطقه هورامان کردستان در فهرست آثار تاریخیمعاون [...]

نگاهی به آثار قاجار ایرانی در نمایشگاه فرانسه/ آثاری از «امپراطوری گل سرخ» که تا به حال ندیده‌اید

نگاهی به آثار قاجار ایرانی در نمایشگاه فرانسه/ آثاری از «امپراطوری گل سرخ» که تا به حال [...]

عایدی نمایش کاروان آثار تاریخی ایران در کشورهای دیگر چیست؟

عایدی نمایش کاروان آثار تاریخی ایران در کشورهای دیگر چیست؟ایران [...]

سرنوشت وضعِ قوانین برای قاچاق آثار تاریخی چه شد؟

سرنوشت وضعِ قوانین برای قاچاق آثار تاریخی چه شد؟تهران را [...]

انتخاب آثار هلندی ها برای ورود به ایران

انتخاب آثار هلندی ها برای ورود به ایرانمعاون میراث [...]

کشف آثار ذوب فلزات در شمال غرب ایران

کشف آثار ذوب فلزات در شمال غرب ایرانباستان‌شناسان [...]