؛ایشان

بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل می‌خورد!

بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل [...]