عکس:سربازان در ویرانه های معبد “بل”

عکس:سربازان در ویرانه های معبد “بل”

پالمیرا نام شهری باستانی در استان حُمص سوریه است .
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،سربازان سوری ایستاده بر ویرانه های معبد “بل” در شهر…

عکس:سربازان در ویرانه های معبد “بل”

پالمیرا نام شهری باستانی در استان حُمص سوریه است .
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،سربازان سوری ایستاده بر ویرانه های معبد “بل” در شهر…

عکس:سربازان در ویرانه های معبد “بل”

خرید بک لینک

موزیک سرا