یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته ۳ تا ۶ بهمن برگزار می‌شود

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته ۳ تا ۶ بهمن برگزار می‌شود

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۳ تا ۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
 میراث‌آریا: نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و…

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته ۳ تا ۶ بهمن برگزار می‌شود

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۳ تا ۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
 میراث‌آریا: نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و…

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌ وابسته ۳ تا ۶ بهمن برگزار می‌شود