گرامیداشت جشن تیرگان در بام ایران

گرامیداشت جشن تیرگان در بام ایران

آیین جشن تاریخی وباستانی تیرگان همزمان با گرامیداشت سالگرد روز ملی دماوند عصر جمعه با حضور علاقمندانی از سراسر کشور در شهر رینه از توابع بخش لاریجان آمل برگزارشد.
ایرنا: دراین آیین که در 2…

گرامیداشت جشن تیرگان در بام ایران

آیین جشن تاریخی وباستانی تیرگان همزمان با گرامیداشت سالگرد روز ملی دماوند عصر جمعه با حضور علاقمندانی از سراسر کشور در شهر رینه از توابع بخش لاریجان آمل برگزارشد.
ایرنا: دراین آیین که در 2…

گرامیداشت جشن تیرگان در بام ایران