کشف برانکو استثنایی‌ترین بازیکن لیگ برتر است!

کشف برانکو استثنایی‌ترین بازیکن لیگ برتر است!

یک سال قبل همین روزها، هنوز کسی باورش نمی‌شد بازیکن تستی برانکو تبدیل به جوان اول فوتبال ایران شود، بازیکنی که شاید متفاوت‌ترین ستاره تاریخ فوتبال ما باشد.
محمد انصاری؛ او حالا تنها یاری از پرسپولیس است که آفر دست به نقد دارد….

کشف برانکو استثنایی‌ترین بازیکن لیگ برتر است!

یک سال قبل همین روزها، هنوز کسی باورش نمی‌شد بازیکن تستی برانکو تبدیل به جوان اول فوتبال ایران شود، بازیکنی که شاید متفاوت‌ترین ستاره تاریخ فوتبال ما باشد.
محمد انصاری؛ او حالا تنها یاری از پرسپولیس است که آفر دست به نقد دارد….

کشف برانکو استثنایی‌ترین بازیکن لیگ برتر است!