کشف۱۲قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی/دو نفر دستگیر شدند

کشف۱۲قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی/دو نفر دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از کشف و ضبط ۱۲ قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی خبر داد.

 مهر:…

کشف۱۲قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی/دو نفر دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از کشف و ضبط ۱۲ قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی خبر داد.

 مهر:…

کشف۱۲قطعه ظروف سفالی دوره ساسانی/دو نفر دستگیر شدند