چهره‌های پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال ۹۶/تصاویر

چهره‌های پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال ۹۶/تصاویر

درباره 14 چهره پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال 1396؛ از عادل فردوسی پور و مهران مدیری تا جمشید مشایخی و لیلا حاتمی. آنها چه کردند که به عنوان خبرساز لقب گرفتند؟ این مطلب می گوید حاشیه سازی الزاما به معنای عملکرد اشتباه نیست.

چهره‌های پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال ۹۶/تصاویر

درباره 14 چهره پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال 1396؛ از عادل فردوسی پور و مهران مدیری تا جمشید مشایخی و لیلا حاتمی. آنها چه کردند که به عنوان خبرساز لقب گرفتند؟ این مطلب می گوید حاشیه سازی الزاما به معنای عملکرد اشتباه نیست.

چهره‌های پرحاشیه سینما و تلویزیون در سال ۹۶/تصاویر