چهارمین جاده هیجان انگیز جهان بغل گوشمان/BMW قدرش رادانست!

چهارمین جاده هیجان انگیز جهان بغل گوشمان/BMW قدرش رادانست!

عباس مهدوی|
جاده 59، معروف به جاده چالوس یکی از مهمترین جاده ها برای مردم تهران و کرج است که از میان شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در کرانه دریای خزر وصل…

چهارمین جاده هیجان انگیز جهان بغل گوشمان/BMW قدرش رادانست!

عباس مهدوی|
جاده 59، معروف به جاده چالوس یکی از مهمترین جاده ها برای مردم تهران و کرج است که از میان شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در کرانه دریای خزر وصل…

چهارمین جاده هیجان انگیز جهان بغل گوشمان/BMW قدرش رادانست!