پیام مدیرعامل هما به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی

پیام مدیرعامل هما به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی

مدیرعامل ایران ایر در پیامی با گرامی داشت سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی، توفق روزافزون نیروهای این نهاد انقلابی را خواستار شد.
 مهر: فرزانه شرفبافی در پیامی خطاب به غیورمردان سپاه حفاظت هواپیمایی سالگرد تأسیس…

پیام مدیرعامل هما به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی

مدیرعامل ایران ایر در پیامی با گرامی داشت سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی، توفق روزافزون نیروهای این نهاد انقلابی را خواستار شد.
 مهر: فرزانه شرفبافی در پیامی خطاب به غیورمردان سپاه حفاظت هواپیمایی سالگرد تأسیس…

پیام مدیرعامل هما به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی