پرواز تهران _صربستان ۱۴ میلیون تومان شد

پرواز تهران _صربستان ۱۴ میلیون تومان شد

بلگراد پایتخت صربستان مدتی پس از لغو ویزا، جزو سفرهای ارزان قیمت ایرانی ها بود اما حالا مسافران این کشور باید بلیت پرواز آن را با شرکت ایرانی به قیمت ۱۴ میلیون تومان خریداری کنند.

پرواز تهران _صربستان ۱۴ میلیون تومان شد

بلگراد پایتخت صربستان مدتی پس از لغو ویزا، جزو سفرهای ارزان قیمت ایرانی ها بود اما حالا مسافران این کشور باید بلیت پرواز آن را با شرکت ایرانی به قیمت ۱۴ میلیون تومان خریداری کنند.

پرواز تهران _صربستان ۱۴ میلیون تومان شد