ورود ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف از فرودگاه امام خمینی(ره)

ورود ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف از فرودگاه امام خمینی(ره)

یک مقام مسئول گفت: ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری، با پروازهای عادی به تهران می آیند و تنها ۵ درصد(میهمانان خاص)، با پرواز اختصاصی در مهرآباد فرود می آیند.
مهر: کوروش فتاحی…

ورود ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف از فرودگاه امام خمینی(ره)

یک مقام مسئول گفت: ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف ریاست جمهوری، با پروازهای عادی به تهران می آیند و تنها ۵ درصد(میهمانان خاص)، با پرواز اختصاصی در مهرآباد فرود می آیند.
مهر: کوروش فتاحی…

ورود ۹۵ درصد میهمانان مراسم تحلیف از فرودگاه امام خمینی(ره)