واکنش طارمی به قول های هدایتی و طاهری

واکنش طارمی به قول های هدایتی و طاهری

مهدی طارمی می گوید نمی توانسته روی قولی که طاهری و هدایتی به او داده اند حساب کند و به همین خاطر از پرسپولیس جدا شد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرورزشی، مهدی طارمی با حواشی زیادی…

واکنش طارمی به قول های هدایتی و طاهری

مهدی طارمی می گوید نمی توانسته روی قولی که طاهری و هدایتی به او داده اند حساب کند و به همین خاطر از پرسپولیس جدا شد.
به گزارش “توریسم آنلاین” به نقل از خبرورزشی، مهدی طارمی با حواشی زیادی…

واکنش طارمی به قول های هدایتی و طاهری

کیمیا دانلود