هواپیمای تهران – یاسوج نقص فنی نداشته است/ گزارش نهایی تحویل بازپرس پرونده شد

هواپیمای تهران – یاسوج نقص فنی نداشته است/ گزارش نهایی تحویل بازپرس پرونده شد

مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده هواپیمایATR در طول پرواز دچار نقص فنی نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: حسن رضایی‌فر مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی  در خصوص عملیات…

هواپیمای تهران – یاسوج نقص فنی نداشته است/ گزارش نهایی تحویل بازپرس پرونده شد

مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده هواپیمایATR در طول پرواز دچار نقص فنی نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: حسن رضایی‌فر مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی  در خصوص عملیات…

هواپیمای تهران – یاسوج نقص فنی نداشته است/ گزارش نهایی تحویل بازپرس پرونده شد