نماینده مجلس: سرمایه گذاری بخش خصوصی عامل بهره وری احیای بناهای تاریخی است

نماینده مجلس: سرمایه گذاری بخش خصوصی عامل بهره وری احیای بناهای تاریخی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی صاحب صلاحیت و مولد در بناهای تاریخی بهره وری را در حوزه احیا بناهای تاریخی افزایش خواهد داد.

نماینده مجلس: سرمایه گذاری بخش خصوصی عامل بهره وری احیای بناهای تاریخی است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی صاحب صلاحیت و مولد در بناهای تاریخی بهره وری را در حوزه احیا بناهای تاریخی افزایش خواهد داد.

نماینده مجلس: سرمایه گذاری بخش خصوصی عامل بهره وری احیای بناهای تاریخی است