موج بارشی از هفته آینده وارد کشور می‌شود

موج بارشی از هفته آینده وارد کشور می‌شود

مدیرکل پیش ‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه طی سه روز آینده جوی پایدار در کشور وجود دارد، گفت: موج جدید بارشها از اواسط هفته آینده وارد کشور می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

موج بارشی از هفته آینده وارد کشور می‌شود

مدیرکل پیش ‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه طی سه روز آینده جوی پایدار در کشور وجود دارد، گفت: موج جدید بارشها از اواسط هفته آینده وارد کشور می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

موج بارشی از هفته آینده وارد کشور می‌شود