معاون میراث فرهنگی:تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است

معاون میراث فرهنگی:تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: کاوش تپه های تاریخی گرگان می تواند زمینه ساز توسعه و رونق صنعت گردشگری در استان گلستان شود.
[تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است]
به گزارش ایرنا و…

معاون میراث فرهنگی:تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: کاوش تپه های تاریخی گرگان می تواند زمینه ساز توسعه و رونق صنعت گردشگری در استان گلستان شود.
[تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است]
به گزارش ایرنا و…

معاون میراث فرهنگی:تپه های تاریخی گرگان فرصت توسعه گردشگری است