معاون صنایع دستی تهران: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می شود

معاون صنایع دستی تهران: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می شود

معاون صنایع دستی استان تهران از راه اندازی مجتمع تولید و فروش آبگینه در جاده قدیم کرج خبر داد و گفت: تولیدکنندگان صنایع دستی شیشه به عرضه محصولات خود در این مجتمع می پردازند.
مهر: محمد…

معاون صنایع دستی تهران: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می شود

معاون صنایع دستی استان تهران از راه اندازی مجتمع تولید و فروش آبگینه در جاده قدیم کرج خبر داد و گفت: تولیدکنندگان صنایع دستی شیشه به عرضه محصولات خود در این مجتمع می پردازند.
مهر: محمد…

معاون صنایع دستی تهران: مجتمع آبگینه در تهران راه اندازی می شود