مشکل جباری با الاهلی فاش شد

مشکل جباری با الاهلی فاش شد

مجتبی جباری به دلیل رقم قراردادش در آستانه جدایی از الاهلی قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ دو باشگاه قطری منتظر تعیین تکلیف جباری با الاهلی هستند تا سریعا…

مشکل جباری با الاهلی فاش شد

مجتبی جباری به دلیل رقم قراردادش در آستانه جدایی از الاهلی قرار دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ دو باشگاه قطری منتظر تعیین تکلیف جباری با الاهلی هستند تا سریعا…

مشکل جباری با الاهلی فاش شد

میهن دانلود