مذاکره پنهانی پرسپولیسی ها با کاوه رضایی

مذاکره پنهانی پرسپولیسی ها با کاوه رضایی

کاوه رضایی یکی از بازیکنانی است که این روزها از پرسپولیس و استقلال و همچنین از تیم های حوزه خلیج فارس پیشنهاد بازی دارد. گفته می شود مسئولین باشگاه پرسپولیس مذاکراتی برای جذب او انجام داده اند.
به گزارش…

مذاکره پنهانی پرسپولیسی ها با کاوه رضایی

کاوه رضایی یکی از بازیکنانی است که این روزها از پرسپولیس و استقلال و همچنین از تیم های حوزه خلیج فارس پیشنهاد بازی دارد. گفته می شود مسئولین باشگاه پرسپولیس مذاکراتی برای جذب او انجام داده اند.
به گزارش…

مذاکره پنهانی پرسپولیسی ها با کاوه رضایی

اس ام اس جدید