مخالفت مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی به کمیسیون مشترک

مخالفت مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی به کمیسیون مشترک

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به کمیسیون مشترک مخالفت کردند.
ایسنا: علیرضا رحیمی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه)…

مخالفت مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی به کمیسیون مشترک

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به کمیسیون مشترک مخالفت کردند.
ایسنا: علیرضا رحیمی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه)…

مخالفت مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی به کمیسیون مشترک